ACE!

Praktijk voor psychotherapie Haarlem

voor individuen, paren en gezinnen

achtergronden

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over ACE!

Wat betekent ACE!?

Wie is Kees van de Klundert?

De onmogelijke driehoek

ACE!

ACE is een acroniem: de letters staan voor Actie, Cognitie en Emotie. Die drie elementen zijn belangrijk in elke vorm van psychotherapie. De cognitieve gedragstherapie is bij uitstek gericht op juist deze drie elementen.

Ik ben als psychotherapeut geregistreerd in het overheidsregister BIG (zie ook bij Links; mijn BIG-registratienummer is: 1905 6844 516).

Ik heb jarenlange ervaring in de psychiatrie. Mijn werkwijze is sterk beÔnvloed door de cognitieve therapie, en vindt zijn wortels in enerzijds de gedragstherapie, anderzijds de systeemtherapie. Dat wil zeggen:

 

 dat ik gebruik maak van methoden, technieken en protocollen die volgens wetenschappelijk onderzoek effectief zijn

 dat ik cliŽnten aan het werk zet met oefeningen en opdrachten, ook in de vorm van huiswerk

 dat ik meer belang hecht aan oplossingen dan aan oorzaken van problemen

 dat ik het essentieel vind om rekening te houden met belangrijke anderen in het leven van de cliŽnt

De onmogelijke driehoek is een hoeksteen van het werk van Escher. Ik heb dit symbool gekozen als logo voor mijn praktijk om verschillende redenen:

 De driehoek verwijst naar de drie elementen waaruit cognitieve therapie is opgebouwd (actie, cognitie en emotie; zie verder hierboven onder ACE). Maar ook naar de drie partijen die in een therapie altijd van belang zijn: de cliŽnt, de omgeving, en de therapeut

 Het verspringende perspectief geeft voor mij goed weer hoe ik tegen mensen aankijk: net als je denkt dat je het snapt blijkt dat je het toch ook weer anders kan zien

 En daarbij vind ik het aardig dat iets onmogelijk genoemd wordt, maar dat het toch gewoon bestaat

ACE!

023 540 53 15

 

In verband met de toenemende hoeveelheid spam plaats ik geen automatische link meer met mijn mail-adres, excuses daarvoor. U kunt me via de mail bereiken door een mailtje te sturen naar mail@psychotherapie-haarlem waarachter u een punt zet en de extensie voor Nederland toevoegt.